Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu trên Website Nhân Lực Việt thông tin cá nhân và các thông tin khác liên quan. Thông tin cá nhân là những thông tin liên quan đến cá nhân bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ mail, nơi làm việc, ngày tháng năm sinh cùng những thông tin khác, v.v… cấu thành thông tin tương ứng mà dựa vào đó có thể xác định được cá nhân. Ngoài ra còn bao gồm các thông tin mà nếu chỉ có thông tin đó thì không xác định được cá nhân nhưng có thể dễ dàng kết nối với các thông tin khác và từ đó có thể xác định được cá nhân.

Đây là các thông tin mà Nhân Lực Việt cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn sử dụng dịch vụ và để Nhân Lực Việt liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người sử dụng dịch vụ.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và Email của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Nhân Lực Việt về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Bên dưới là những mục đích sử dụng thông tin cá nhân:

Thông tin liên quan đến đối tác

Dùng cho việc quản lý đối tác giao dịch và hoạt động kinh doanh v.v… của công ty chúng tôi

Thông tin của những người ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng của công ty chúng tôi

Dùng để lựa chọn trong việc tuyển dụng và liên lạc trong quá trình tuyển dụng v.v…

Thông tin liên quan đến ban quản trị, nhân viên của công ty chúng tôi và gia đình của họ và thông tin về những người đã nghỉ việc

 • Để quản lý, thu thập thông tin nhân viên theo đúng pháp luật
 • Để quản lý sức khỏe nhân viên
 • Để thực hiện công tác biên chế lương nhân sự
 • Để cho mục đích phúc lợi xã hội
 • Để liên lạc trong trường hợp khẩn cấp như thiên tai, v.v…
 • Để giải quyết những vấn đề cần thiết khác về quản lý lao động và nhân sự

Thông tin liên quan đến những người có ý kiến, hỏi đáp v.v… với công ty chúng tôi

Để công ty trả lời những ý kiến, hỏi đáp v.v… đã nhận được.

3. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Liên hệ tư vấn cho khách hàng khi nhận được yêu cầu;
 • Cung cấp thông tin về dịch vụ đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng;
 • Gửi email hướng dẫn thủ tục các nội dung khách hàng yêu cầu;
 • Liên lạc và thực hiện thủ tục với khách hàng khi được yêu cầu;
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Nhân Lực Việt
 • Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Nhân Lực Việt.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty cung úng lao động Nhân Lực Việt

Địa chỉ: 54 đường 26, Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức.

Điện thoại: 0868 789 222 – Email: info@nhanlucviet.vn

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách trên website nhanlucviet.vn được Nhân Lực Việt cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của  Nhân Lực Việt. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Nhân Lực Việt sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Ban quản lý Nhân Lực Việt không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp là không chính xác.